Mitral Kapak Cerrahisi

Mitral kapak hastalıklarını daha iyi açıklayabilmek için öncelikle kalbin çalışması hakkında kısaca bilgi vermenin faydalı olacağını düşünüyorum. İnsan kalbi dört odacıktan oluşan bir pompadır.

 

Kalbimizde bu odacıklar ve kalpten çıkan iki büyük damar arasında kan akımını düzenleyen ve akımın tek bir yönde olmasını sağlayan kapaklar bulunur. İnsan dolaşımındaki kan öncelikle kalbin sağ kulakçığına (atriyum) gelir. Buradan triküspid kapak vasıtası ile sağ karıncığa (ventrikül) geçer. Burdan pulmoner kapak vasıtası ile akciğer atardamarına (pulmoner arter) ve her iki akciğere gider. Akciğerlere gelen kan burada karbondioksidi bırakıp oksijeni aldıktan sonra bu sefer kalbin sol kulakçığına döner. Buradan mitral kapak vasıtası ile sol karıncığa geçer ve buradanda aort kapağı vasıtası ile aort damarına ve tüm vücuda pompalanır.

Kapak hastalıkları nedenleri
Kapak hastalıkları “Doğumsal” ve “Edinsel-Sonradan ortaya çıkan” olarak iki ana guruba ayrılabilir.Edinsel kapak hastalıkları çocukluk çağında geçirilen romatizmal ateş adı verilen bir hastalığa veya yaşlanmaya bağlı olarak gelişir. Ayrıca kalp krizi sonrası mitral kapakta yetmezlik adı verilen bir tabloda ortaya çıkabilir.

Erişkin hastalarda sıklıkla mitral ve aortik kapaklarda daha az sıklıkla triküpid kapakta kireçlenmeye bağlı  darlık ve/veya kaçak veya kapak dokusundaki zayıflamaya bağlı sadece kaçak durumları ortaya çıkabilir. Bu durumlarda hastalarda genel olarak çabuk yorulma, nefes darlığı, ritim bozuklukları ve ileri dönemde kalp yetmezliği ortaya çıkabilir.

Mitral Kapak Hastalıkları
Kalbimizin sol tarafında yer alan mitral kapakta kireçlenmeye bağlı darlık oluşmuş ise hastalık Mitral darlığı olarak adlandırılır.  Aynı kapakta kireçlenme yok fakat kapak dokusu zayıflamış ve buna bağlı kan sol karıncıktan sol kulakçığa geri kaçıyor ise hastalık Mitral yetmezliği olarak isimlendirlir.

Mitral kapak darlığı genellikle çocukluk çağında geçirilmiş olan “romatizmal ateş” adını verdiğimiz bir hastalığa bağlı olarak 20-30 yaşlar arasında ortaya çıkar. Hastalığın şiddetine göre ilerleyen yaşlarda ameliyat gerekebilir.

Mitral kapak yetmezliği ise son yıllarda daha çok yapısal olarak kapak dokusunun bozuk olması neticesi karşımıza çıkmaktadır. Hastalar daha çok orta yaşlarda nefes darlığı ve ritim bozukluğu ile doktora başvurmaktadırlar. Bir diğer hasta grubu ise kalbimizi besleyen koroner damarlardaki tıkanıklık neticesi ortaya çıkan kalbin yeteri kadar kanlanmaması olarak adlandırdığımız “iskemik” mitral yetmezliğidir.


© 2015 Prof. Dr. Erol KURC